Llistes de reproducció

Subscriu-te a les nostres llistes de reproducció:

WCSValencia Dance

WCSValencia Dance

Hi trobaràs els millors vídeos de west coast swing: jack'n'jill, showcase, classic...

WCSValencia Music

WCSValencia Music

Hi trobaràs la millor música amb la qual poder ballar WCS: rhythm and blues, soul, pop, dance...

WCSValencia Learning

WCSValencia Learning

Hi trobaràs vídeos instructius, de tots els nivells...

WCSValencia Video of the Week

WCSValencia Video of the Week

Hi trobaràs vídeos de la setmana...